இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

வெற்றி என்பது நமக்கு மிக சமீபமாகத்தான் இருக்கிறது. தன்னம்பிக்கையுடன் கை குலுக்க நாம்தான் தயங்கி நிற்கிறோம்!

இன்று ஒன்று நன்று

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu