இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

இலக்கை அடையும் வரை
காத்திருக்கும்
மீன் கொத்தி நாரைகள்

- பொள்ளாச்சி குமாரராஜன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu