இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

ஒன்று நிகழப்போகும் முன்பே அதைப் பற்றிக் கவலை கொள்வது, இரவு பெய்யப் போகும் மழைக்குப் பகலில் குடை விரிப்பது போன்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ஒன்று நிகழப்போகும் முன்பே அதைப் பற்றிக் கவலை கொள்வது, இரவு பெய்யப் போகும் மழைக்குப் பகலில் குடை விரிப்பது போன்றது.

crossmenu