இன்று ஒன்று நன்று!

யாரும் ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளைச் செய்ய முடியாது. தண்ணீரில் போட்ட பூசணிக்காய் போல... ஒன்றை உள்ளே அழுத்தினால், இன்னொன்று மேலே வந்துவிடும்.

சீனப் பழமொழி

                          

crossmenu