இன்று ஒன்று நன்று!

அனுபவம் என்பது புதுவிதமான ஓர் ஆசிரியர். அது பாடங்களைக் கற்றுத்தந்த பின் தேர்வு வைப்பதில்லை. தேர்வின் மூலம்தான் பாடங்களைக் கற்றுத்தருகிறது.

crossmenu