நேரத்துக்கு நாம் எஜமானன் ஆகாதவரை, நம்மால் எதையும் நிர்வகிக்க முடியாது.

crossmenu