இன்று ஒன்று நன்று!

காலம் மிகச்சிறந்த ஆசிரியன். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக அது எல்லா மாணவர்களையும் கொன்றுவிடுகிறது.

-  ஹெக்டர் லூயிஸ் பெர்லியோஸ்
இன்று ஒன்று நன்று!
crossmenu