இன்று ஒன்று நன்று!

நேரம்தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் கிடைத்த நாணயம். அந்த ஒற்றை நாணயத்தை எப்படிச் செலவழிக்கலாம் என நீங்கள்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். அதை மற்றவர்கள் செலவிட அனுமதிக்காதீர்கள்.

Read More
இன்று ஒன்று நன்று!

கடிகாரத்தையே பார்த்துக் கொண்டிருக்காதீர்கள்; அது என்ன செய்கிறது என்று பாருங்கள். கடந்து போய்க் கொண்டே இருங்கள்!

Read More
இன்று ஒன்று நன்று!

ஒரே நேரத்தில் இரண்டு வேலைகளைச் செய்வது, கிட்டத்தட்ட எதுவும் செய்யாமல் சும்மா இருப்பது போன்றதுதான்!

Read More
crossmenu