இன்று ஒன்று நன்று!

ஒரு கெட்ட செய்தி: நேரம் பறக்கிறது.
ஒரு நல்ல செய்தி: நீங்கள்தான் அதன் பைலட்!

மைக்கேல் அல்ஷுலர்

crossmenu